bannerTitol

Resum de la recerca

La idea fonamental de la nostra recerca és l'aplicació dels mètodes de la Química Teòrica a sistemes amb metalls de transició. Amb aquesta intenció fem ús d'una gran diversitat de mètodes computacionals.

Per aconseguir una reprodució fidel del comportament dels sistemes reals, els càlculs realitzats es duen a terme en models tan similars com sigui possible als sistemes reals. Per poder treballar amb sistemes de grandària elevada, el grup ha col·laborat en el desenvolupament de la metodologia híbrida QM/MM, que combina els mètodes de la mecànica quàntica i de la mecànica molecular per a diferents regions del mateix sistema.

Els temes de recerca que actualment es desenvolupen poden classificar-se en sis grans apartats:

}

Projectes finançats de recerca

La nostra investigació es finança amb diferents projectes d'àmbit espanyol, català i europeu. Aquests son els projectes vigents actualment en els que el grup està involucrat:

Logo UAB Logo Xarxa
Última actualització: Maig 2012
Responsable de la Web
23-01-2021 / 6:49am