El Software generic per a sistemes windows esta en aquesta carpeta

Es recomana sistemes operatius Linux/Unix Recordeu que per una llista exhaustiva teniu el Linux4chemistry

Química teòrica:

Càlcul electrònic

(en tenim molts més però els que es fan servir són els següents)

Biocoses

Miscel.lània

Visualitzadors

Gràfics

Compiladors i llibreries

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015