SciFinder (web)

Per accedir a la versió web, primer us heu de donar d'alta a l'adreça:

registre SciFinder

Per registrar-vos, cal el vostre nom / cognoms i l'adreça de correu electrònic de la UAB, us haureu de crear

a)un username que tingui entre 5 i 15 caràcters. Pot contenir només lletres o una combinació de lletres, números i/o aquests caràcters especials: - (guió) _ (guió baix) . (punt) @ (arrova)

b)un password que ha de tenir entre 7-15 caràcters i incloure al menys tres dels següents:

Seleccioneu una pregunta de l'apartat security question i finalment feu clic a Register.

Per completar el proces de registre, rebreu un missatge del CAS (Chemical Abstract Service) a l'adreça que heu donat, on s'expliciten els termes i condicions per utilitzar SciFinder i que cal acceptar si voleu accedir al web de SciFinder:

https://scifinder.cas.org

des de les adreces IP de la UAB o des de casa si utilitzeu les VPN.

Trobareu ajuda de com funciona la versió web a:

Ajuda SciFinder

La biblioteca oferirà ajuda en totes les qüestions que ens volgeu plantejar, podeu també consultar la guia que hem preparat.

Els usuaris simultanis que poden tenir accés a SciFinder han quedat de la següent manera:

Aquesta assignació es pot canviar en funció de la forma preferent d'accés que els usuaris de la UAB tinguin. Properament es passarà a 3 web, 1 client.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015