MOLPRO 2010

Disposem del programa de càlcul electrònic MOLPRO, la versió 2010.1.

Aquest programa permet fer diferents càlculs ab initio però destaca especialment perquè permet realitzar càlculs de mètodes computacionalment cars com CI o CCSD amb una reducció significativa del cost computacional en comparació amb altres programes.

Disposem d'una versió compilada per a màquines Intel de 64 bits i destacant les connexions Infiniband. Pot córrer en molts processadors i de diferents nodes, la velocitat se'n veu afavorida si aquests nodes tenen connexió Infiniband. Recordeu que són cues Infiniband i de màquines em64t QGETAB2, QDYNAMICS7 i TRANSMET5.

Per usar-lo, s'ha de fer servir l'script molpro.pl. Només disposem de la versió de 64 bits, per tant, ja la crida per defecte, no cal usar l'opció -64.

És a dir:

molpro.pl -q qgetab2 -n 2 input.dat ./

Un exemple de l'script.pbs que es genera amb molpro.pl és el següent:

Script.pbs de MOLPRO (EM64T+IB)

Per qualsevol dubte, consulteu a l'adminstrador.

Podeu trobar més informació consultant el manual on-line.

Manual MOLPRO

En principi, molpro també funcionarà en cues no Infiniband malgrat que al fitxer d'error apareixeran missatges d'error perqueè el programa intentarà buscar les connexions IB.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015