Cambridge Structural Database (CSD) 2012

Disposem de la nova versió d'aquest programa. Conté informació bibliogràfica, química i cristal·logràfica sobre molècules orgàniques i compostos organometàl·lics, les estructures dels quals s'han determinat mitjangant tècniques de raig-X i difracció de neutrons.

Inclou informació de publicacions a la literatura i de comunicacions privades a CSD. Però, en canvi, no inclou:

No cal carregar cap mòdul per treballar amb CSD i només funciona a SCOTT per qüestions de llicència. Aquest paquet conté diversos programes i cada un s'executa amb la seva própia comanda.

Taula 1.1.Programes dins el paquet CSD i com s'executen a SCOTT.

ProgramaDescripcióComanda
ConquestPer cercar informaciócq
Mercury Per a la visualització de les estructures.mercury
Vista Per a l'anàlisi numèric.vista
PreQuest Per a la creació de base de dades.prequest

Per a més informació, podeu fer man comanda.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015