Actualització de ORCA

La versió instal·lada d'ORCA s'ha actualitzat a la última versió (3.0.2) sent aquesta la versió per defecte

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015