GAUSSIAN 09 Rev C.01 (27/02/2012)

Disposem de l'última versió del programa de càlcul GAUSSIAN09. Es tracta de la revisió C.01. Afegir que és un aversió que hem obtingut de manera totalment gratuïta gràcies a l'Eli Ortega que va descobrir un bug a la versió anterior.

Hi ha diferents versions compilades. Al clúster QUANTA, feu module avail per veure-les a SPOCK//SCOTT:

g09_C.01_pgi11.9-opteron i g09_C.01_pgi11.9-EM64T

A clúster de Kirk, hi ha dues versions diferents segons la cua també (recordeu fer module_borg1 o module_em64t a PICARD):

g09_C.01_pgi11.9-NEHALEM i g09_C.01_pgi11.9-ISTANBUL

Recordeu no cal especificar ni -32 ni -64, l'script pren per defecte la millor opció (la majoritària per a cues híbrides amd i em64t) per a cada cua. La correspondència amb les cues és:

cuadefecte al fer g09.pl
CLÚSTER QUANTA
qdynamics6opteron
qgetab1opteron
qserq1opteron
qserq2opteron
qstruct2em64t
transmet2opteron
transmet3opteron
transmet4em64t
parallelopteron
qproves-
CLÚSTER KIRK
qdynamics7NEHALEM
qgetab2NEHALEM
transmet5NEHALEM
borg1ISTANBUL

És a dir, si feu:

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015