GAUSSIAN 09 Rev C.01. Variació a l'opció modredundant

A partir de la revisió del Gaussian 09 C.01, quan afegim opt(modredun) i al final de l'input A B X.XXX F (on A i B són àtoms i X.XXX el valor de la distància), el programa no agafa la distància com a congelada. No es tracta de cap bug de la nova versió, és un canvi premeditat que han fet en aquesta opció.

Segons ens han dit, la possibilitat d'indicar la distància a l'input causava diferents errors en les anteriors versions i per això l'han tret. El que ells recomanen és que la distància es posi abans amb el GaussView al valor que ens interessa i a l'input només hi especifiquem:

A B F (sense el valor)

per tal de congelar la distància. D'aquesta manera hauria de funcionar sense problemes.

Recordeu que igualment si voleu usar la versiò anterior B.01 que sí que permet l'antiga opció A B X.XXX F per congelar la distància només cal que feu:

g09.pl -v B.01 -n procs -q queue input ./output

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015