Actualització de la normativa de cues

El dia 21/03/14 es va fer una reunió per renovar la política del sistema de cues de forma que el sistema quedi optimitzat per la gran heterogeneitat dels grups que formen part de la unitat.

L'acord al que es va arribar a aquesta reunió ha sigut:

Per a més informació, consulteu l'apartat d'informació del clúster.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015