Canvi usuaris Windows en el grup de xarxa UAB el 08/05/12

Tots aquells que entreu als vostres ordinadors en Windows amb l'usuari S2002 (que normalment és ncognom) a partir del dimecres 8 de maig haureu de fer-ho amb el NIU i la contrasenya que teniu assignada al NIU que és la mateixa amb la que entreu al correu/intranet.

El funcionament serà el següent:

Com que és la primera vegada que es fa, no queda clar si és un canvi que només s'hauria de fer per un ordinador i després ja us funcionarà NIU+contrasenya NIU per a tota la resta d'ordinadors o si s'haurà de fer per als diferents ordinadors. Per tant, afectarà també als portàtils per a tots aquells que hi entreu com a sessió a UAB. Per solucionar-ho quan abans millor, si no hi teniu cap problema, porteu-los el dia 8 de maig que farem la prova connectant-los directament a la xarxa de la UAB. Si el porteu en dies posteriors no hauria de passar res, mentre no el connecteu a la xarxa de la UAB per cable directament hauria de funcionar l'usuari i la contrasenya antigues.

Hi ha diferents maneres per saber si entreu o no com a sessió UAB, en Windows 7 fixeu-vos que sota del requadre blanc on s'ha d'introduir la contrasenya hi diu: "Iniciar sesión en: ", pot dir-hi UAB o bé C7XXXXX que serà el nom del vostre ordinador. Si entreu localment, ho sabreu perquè feu .\usuari per exemple, o bé perquè teniu un ordinador en Windows configurat totalment aliè a la UAB.

PDF explicatiu del procés

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015