Nova cua borg-test (30/10/2012)

La cua borg-test té 64 cores i està configurada amb una sola màquina Dell de 64 cores a 2.6GHZ, 256GB de RAM i un disc d'1TB (799GB de /scratch/). Només té connexió GB, no disposa de connectivitat infiniband.

Com a cua bàsicament per a tests i de pocs cores, té un límit de temps de 72 hores. A més, cada usuari només hi pot tenir 1 càlcul corrent i 1 en espera. No hi ha límit mínim ni màxim de cores. És a dir, podeu fer un test de 64 cores si voleu però tingueu en compte que morirÓ a les 72 hores.

Estan preparats per a la cua borg-test els següents programes (i scripts .pl):

Molts programes i modules que funcionen a borg1 i a borg2 haurien de funcionar a borg-test, però podeu trobar-vos amb certs problemes, sobretot amb programes mpi. Per això, limiteu-vos als mòduls que apareixen en els scripts.pl i que apareixen llistats aquí. Pot donar problemes especialment el MPI 1.6 amb knem que està especialment configurat per a borg2 i no el recomano per a borg-test, segurament obtindreu segmentation faults. Per borg-test, de fet, el mpi més recomanable si heu de crear algun problema nou seria openmpi/1.5.5_intel2011_knem_noIB.

Fixeu-vos que en alguns casos carrega els mòduls d'MPI amb IB (openmpi/1.4.5_intel2011_IB-borg2 per exemple) però com que el sistema no troba IB continua funcionant igualment.

Tingueu present que he hagut de fer modificacions en els scripts.pl perquè pugueu enviar a aquesta nova cua i pot haver-hi algun error. Si us trobeu amb qualsevol problema quan executeu els scripts per a qualsevol cua, no dubteu en dir-m'ho.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015