MODELLER 9.8 (28/04/2010)

Disposem de l'última versió del programa de càlcul MODELLER.

MODELLER és un programa per a la modelització comparativa de l'estructura de proteïnes, a partir de les diferents restriccions estèriques.

Només s'ha instal·lat la versió de 32 bits.

Els càlculs s'envien amb l'scritpt modeller.pl. IMPORTANT, ara el defecte és aquesta versió i no la 9.5. En cas que es vulgui usar la versió 9.5 contactar amb l'administrador.

El mòdul disponible és:

module load Modeller-9.8

Trobareu més informació a:

http://salilab.org/modeller/

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015