Parada de nodes

Per tal de reestructurar un dels armaris i integrar-hi nodes nous de calcul necessitare para els nodes del 33 al 50 (els que queden, vaja). Fare la parada el dilluns 28 de gener que ve entre 9 i 10 del mati. Els altres nodes seguiran funcionant sense problemes.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015