GAUSSIAN 09 Rev B.01 (21/12/2010)

Disposem de l'última versió del programa de càlcul GAUSSIAN09. Es tracta de la revisió B.01.

Hi ha tres versions compilades: 32 bits, amd64 i em64t. Feu module avail per veure-les:

g09_B.01, g09_B.01_opteron i g09_B.01_EM64T

MOLT IMPORTANT. A partir d'ara, no cal especificar ni -32 ni -64, l'script pren per defecte la millor opció (la majoritària per a cues híbrides amd i em64t) per a cada cua. La correspondència amb les cues és:

cuadefecte al fer g09.pl
qdynamics6opteron
qdynamics7em64t
qgetab1opteron
qgetab2em64t
qserq1opteron
qserq2opteron
qstruct2em64t
transmet2opteron
transmet3opteron
transmet4em64t
transmet3em64t
parallelopteron
qprovesi386

És a dir, si feu:

Heu de tenir present aquesta informació perquè us podeu trobar problemes de compatibilitat entre els checkpoints en alguns casos entre AMD64 i EM64T. Entre 32 i 64 bits, com ja sabeu, no hi ha res a fer: els checks són incompatibles. Atès que cada vegada són més reduits els càlculs de 32 bits per la qual cosa he cregut que aquesta opció és la més important. Si useu -64 rebreu un missatge d'error:

Don't use "-64" because the 32/64 bits selection is authomatic for g09

Si per aquelles coses voleu usar la versió antiga, només cal que feu:

g09.pl -v A.02 -q qdynamics7 test.dat ./

La versió de 32 bits pot córrer a totes les màquines, i que en màquines de 64 bits poden córrer la AMD64 i la EM64T malgrat que és més efectiu usar per a cada màquina la versió adequada. Sempre podeu modificar els arxius script.pl per seleccionar el mòdul que vulgueu.

Finalment, en el següent pdf trobareu les diferències entre les revisions A.02 i B.01:

Changes between Gaussian09 revisions A.02 and B.01

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015