GAUSSVIEW 5.0 (12/04/2010)

Disposem de l'última versió del visualitzador GAUSSVIEW 5.0.

Per usar el programa, cal carregar el módul:

module load gv_5.0

La comanda per emprar el programa és:

gv

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015