Software Disponible: Suite Schrodinger (Jaguar, MacroModel, Qsite)

Gracies a la filantropia transmet hem adquirit les seguents llicencies:

Per tal d'utilitzar aquest software heu de carregar el modul "schrodinger" amb la comanda: 'module load schrodinger'.

New Software Available: Suite Schrodinger (Jaguar, MacroModel, Qsite)

Thanks to transmet philantropy we have acquired the following licenses:

In order to use this software you must use "schrodinger" module using the command: 'module load schrodinger'.

Per mÚs informacio/More information at:

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015