Gaussian09 C.01 en local als nodes de borg2 (04/10/2012)

A partir d'ara, quan envieu un càlcul al borg2 emprant l'script.pl s'usarà una versió local del g09 C.01 per tal de reduir la demanda del servei NFS del servidor principal.

El mòdul és: g09_C.01_pgi11.9-ISTANBUL-borg2. És una versió local que trobareu al directori:

/opt/QFsoft/applic/GAUSSIAN/g09c.01_pgi11.9-ISTANBUL

Aquesta versió és idèntica al que hi ha compartida pel /QFsoft. Es tracta exactament del mateix Gaussian.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015