PYMOL 1.5.X (03/05/2012)

Disposem de l'última versió del programa de visualització PYMOL.

Només s'ha instal·lat a picard.uab.cat.

El mòdul disponible és:

module load pymol-1.5

Trobareu més informació a:

http://www.pymol.org/

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015