Mozilla Firefox s'està executant però no respon

Després de caigudes de llum, de xarxa, o que s'hagi simplement penjat el sistema operatiu, si el Firefox estava corrent, quan reiniciem l'ordinador ens trobem amb el missatge de marres: Firefox s'està executant però no respon. La solució no és difícil però cal prendre certes precaucions per no perdre els nostres bookmarks ("favoritos").

Primer, heu de fer:

ps -fea | grep firefox

Us apareixen, si n'hi ha, els processos de firefox que hi hagi corrent. Tipus:

0 S carles 4774 4572 0 80 0 - 999 wait 18:26 pts/0 00:00:00 /bin/sh /usr/bin/firefox
0 S carles 4781 4774 15 80 0 - 38815 sys_po 18:26 pts/0 00:00:01 /usr/lib/firefox/firefox

Heu de matar aquests processos. Normalment fent kill -9 el primer número per a /usr/lib (o sigui 4781) acaba amb els dos processos.

kill -9 4781

Mort el procés, ara el firefox s'hauria de poder tornar a executar.

Ara bé, si això no funciona per la raó X (no trobeu cap procés i igualment teniu l'error o simplement no us deixa matar el procés) heu de procedir d'una altra manera. Heu d'anar al vostre $HOME (o sigui /home/usuari si ereu usuaris locals o /users/usuari si havieu fet el login via el servidor) i moure la carpeta .mozilla. Feu així:

mv .mozilla/ old-mozilla/

firefox&

Heu tornat a executar el mozilla firefox, aquest actua com si fos la primera vegada que l'obríssim. Perfecte, funciona tot, però hem perdut els bookmarks. Com recuperar-los?

Aneu a Marcadores -> Organizar Marcadores->Importar y respaldar->Restaurar->Elegir archivo. Ara heu de cercar la carpeta old-firefox/ i dins d'allà entreu fins a trovar el directori bookmarkbackups i escolliu el backup més nou que tingueu. Així haureu recuperat els bookmarks.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015