Error del ssh, WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!

Aquest error us el podeu trobar molt sovint quan intenteu accedir a una màquina via ssh.

Fem un exemple:

ssh -x admin@hola.com

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
1f:4e:31:df:78:2a:b0:76:c3:04:38:e8:70:33:df:0e.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/admin/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/admin/.ssh/known_hosts:73
RSA host key for hola.com has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

Això vol dir, simplement, que aquest ordinador s'ha reinstal·lat recentment o hi ha hagut un canvi de hardware de targeta de xarxa, etc., sigui com sigui, la màquina ha canviat des de l'última vegada que hi vau accedir.

La solució és senzilla. Si us hi fixeu, l'error diu:

Add correct host key in /home/admin/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/admin/.ssh/known_hosts:73
RSA host key for hola.com has changed and you have requested strict checking.

Així simplement heu d'accedir a /home/admin/.ssh/known_hosts i borrar la línia 73:

vi /home/admin/.ssh/known_hosts

Al vi feu:

:73

Trobareu la línea en qüestió (molt llarga):

hola.com,XXX.XXX.XXX.XXX ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAz8S8BZpmsG9ES5zEUzfCYwpXMW +PwHol+gNXcERY0onYq0/lQDI1URGnOUq6c6m5I/14Oy33Q411g3/82h9ZYZeXACWkU/koOLLB/PtYyxLHqOlr1G74aPFXhsM37T/URWS8ctGEjm wz9WCfIhJBC9aoqHm4BRi9yU8Xkdg8o05OK0U0HhNI8ivH6G 3F1ChI7n6Vab/oYPyiD8/zbuwW6S3O4V6Q90vhwtYNChC+lau8LrcKF679NUhbVX5MXaQeQsAjmFJjrWxgsQWYez4EeRAicJ53R7OIPdLPj6NkO 8FLXvfXBudMWFC/y1u+ef4vLMMzVLROZWGaZiZxYa6JJQ==

Elimineu-la: dd

Ara torneu a intentar accedir a la màquina:

ssh -x admin@hola.com

Us pregunta:

The authenticity of host 'hola.com (XXX.XXX.XXX.XXX)' can't be established.
RSA key fingerprint is 1f:4e:31:df:78:2a:b0:76:c3:04:38:e8:70:33:df:0e.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Responeu: yes

Warning: Permanently added 'hola.com,XXX.XXX.XXX.XXX' (RSA) to the list of known hosts.

Entrareu sense problemes. La segona vegada que hi entreu, no us hauria de donar problemes.

Cal tenir present que en aquest exemple hola.com no ens demana el password perqué tenim les keys ben creades amb ssh-keygen.

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015