Protecció davant dels virus als pendrives: treure la Reproducció Automàtica

Molts del virus que actualment han arribat a la Unitat arriben des dels pendrives, especialment aquells que es connecten a varis ordinadors (especialment els que s'usen a les aules són els que tenen més punts d'estar infectats). Sovint, només amb entrar dins el pendrive el virus ja ha entrat al nostre ordinador. Per tant, el consell és mai entrar dins un pendrive amb Obrir sempre amb Explorar i evitar la reproducció automàtica que entra dins el pendrive abans que puguem fer res.

Per tant, explicarem què s'ha de fer per treure la Reproducció Automàtica en Windows XP. La resta de sistemes operatius Windows més moderns, com Vista o el 7 tenen millors sistemes de control que, en principi, haurien d'evitar que un programa s'executi des d'un pendrive al vostre ordinador sense el vostre consentiment. Per aquests sistemes, Vista i 7, la protecció més completa, tot i que més molesta, és tenir activat el Control de cuentas de usuario (mirar la gestió d'usuaris al Tauler de control). De totes formes, la manera d'aturar la Reproducció Automàtica és senzilla, cal anar al Tauler de control i a Maquinari i so trobareu l'opció Reproducción automàtica on podeu entrar i deseleccionar que s'usi per a tots aquests mijants i dispositius.

Els passos que descriuré a continuació els heu de fer com a Administradors de l'ordinador:

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015