Com accedir a la unitat S, domini UAB

Mitjançant qualsevol ordinador connectat al domini de la UAB, només s'ha d'accedir amb l'usuari del S2002 perquè apareguin les unitats de xarxa automàticament. Aquesta és la configuració que la majoria d'usuaris de Windows de la Unitat teniu, sempre que tingueu una configuració original del Servei d'Informàtica de la UAB.

Si no teniu aquesta configuració, però teniu connectat un ordinador en Windows directament a la xarxa de la UAB i amb una IP vàlida, us cal mapejar la unitat de xarxa. Per fer-ho heu d'anar a Inicio - Equipo i posteriorment heu de clicar amb el botó dret per seleccionar Conectar unidad de red. Podeu donar la lletra que vulgueu a la unitat, per exemple, S, i a la carpeta heu d'escriure la direcció següent:

\\sicl1v01\soft$

Després heu de seleccionar Conectar con otras credenciales per tal de fer login amb l'usuari del S2002. Haureu d'escriure "uab\" abans del seu usuari per tal d'indicar que el vostre usuari pertany al domini UAB.

IMPORTANT! Només podreu fer això si teniu un usuari S2002. En cas que no us recordeu del vostre password, podeu usar el següent formulari: https://sia.uab.es/canvi_pwd_NT.html. Per altra banda, si no teniu cap usuari, no el recordeu o bé teniu qualsevol dubte, us heu de posar en contacte amb el CAS telefònicament (2100) o via mail (cas@uab.cat).

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015