Informació sobre les cues i els nodes

Recordeu que als clústers podreu trobar informació sobre els nodes i les cues amb la comanda qstat del servidor de cues, fent qnomcua o bé emprant els scripts infonodes i infocues.

Dades totals dels dos clústers de Química Física:

Clúster Servei Informàtica

El clúster situat al Servei d'Informàtica de la UAB està composat per 58 nodes de càlcul (1664 cores) en actiu més diferents servidors.

Informació sobre les cues:

Nom de la cua Màquines disponibles Walltime (h) Jobs Grup Arquitectura Número procs. Xarxa*
qdynamics7 borg[74-79,82-89] - - dynamics EM64T 112 GB/IB
qgetab2 borg[80-81, 90-93] - - struct EM64T 48 GB/IB
transmet5 borg[94,95] - - transmet EM64T 16 GB/IB
borg1 borg1-[01-16] 1000 32 cores / 2 jobs en cua tots AMD64 256 GB/IB
borg2 borg2-[17-35] 6000 8 jobs R (96 cores) / 10 jobs total tots AMD64 912 GB/IB
borg-test borg-test 36 1 job R / 2 jobs total (8 cores/job) tots AMD64 64 GB
borg3 borg3 - 4 jobs R (64 cores) / 6 jobs total tots AMD64 256 GB

*GB fast ethernet/gigabit i IB infiniband.

Informació sobre els nodes:

Nom del node Nom de la cua Processadors/node Disc (/tmp/)* Memòria* Arquitectura
borg[73-79] qdynamics7 8 780GB 16GB EM64T
borg[80,81] qgetab2 8 780GB 16GB EM64T
borg[82-89] qdynamics7 8 780GB 16GB EM64T
borg[90-93] qgetab2 8 780GB 16GB EM64T
borg[94-95] transmet5 8 780GB 16GB EM64T
borg1-[01-16] borg1 16 1.8TB 64GB AMD64
borg2-[17-35] borg2 48 2.6TB 256GB AMD64
borg-test borg-test 64 2.6TB 256GB AMD64
borg3 borg3 64 799GB 256GB AMD64

*Capacitat de disc i memòria màxima utòpica, és a dir, nomès s'usaria tota per a un càlcul si es prenen tots els processadors del node i en cas que no hi hagués cap procés corrent a la màquina. En cas contrari, es comparteix la memòria i el disc entre els diferents càlculs que corren en un node.i

Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015