Informació sobre els seminaris de Química Teòrica
Temporada 2003/2004

Data

Conferenciant

Títol

Dimecres 3 Setembre 2003
11:30 h
Dr. Amnon Kohen
Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Iowa (USA)
http://cricket.chem.uiowa.edu/~kohen/
"Tunneling, coupled motion, and dynamics in enzymatic reactions"
17 de setembre 2003
CRM 12:00 h
David Balcells "Ciclació de Poliens mitjançant la Reacció de Heck Intramolecular.
Estudi DFT del Mecanisme de Reacció."
23 de setembre 2003
12:00 h
Dr. Stuart MacGregor
http://www.hw.ac.uk/cheWWW/people/acad/sam.html
Heriot-Watt University (Edinburgh, UK)
"The Organometallic Chemistry of Low-Valent Metal-Oxygen Bonds"
30 de setembre 2003 Audrey Moores
Ecole Polytechnique. Palaiseau. France
"sp2 Phosphorus Chemistry : Phosphinine, Biphosphinine and Diphosphetene Coordination Chemistry"
8 d'octubre 2003
12:00
Dr. Antonio Morreale
Universitat de Barcelona
"Energía libre de solvatación: modelos continuos y discretos.
Contribuciones fraccionales."
16 d'octubre 2003 Xavier Solans Montfort "Tesi Doctoral: Modelling of adsorption and catalytic processes in H+ and Cu+ exchanged ZSM-5 and CHA zeolites"
22 d'octubre 2003 Galí Drudis Solé "Acostant el B3LYP al CASPT2: Ajust del bescanvi HF del funcional per catalitzadors de ciclopropanació"
5 de novembre 2003 Xavier Asensio "A la pista de l'electró. Tècniques d'EPR per a la seva identificació"
19 de novembre 2003 Olivier Maresca "DFT study of the protonation of the Cp*Fe(dppe)H complex:
protonation site and final product."
3 de desembre 2003 Maria Besora "Efecte dels contraions en la ruptura heterolítica de l'enllaç H-H, i alguna cosa pràctica sobre PCM en g03"
17 de desembre 2003 Erika Constantino & Albert Rimola Treballs de recerca
20 de gener 2004 Prof. Rinaldo Poli
Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC)
Toulouse (France)
"Organometallic Reactions Involving Open-Shell Systems and Spin State Changes: Spin Acceleration Effects and the Explicit Calculation of Minimum Energy Crossing Points"
4 de febrer 2004 Judith Langer (ICMAB) "Procesos reactivos mediados por incorporación electrónica:
de la descomposición de una molécula aislada a reacciones complejas en clusters de van der waals"
13 de febrer 2004
11h.
Ruben Mas Tesi doctoral: Reactivitat del fragment {Pt2(m-S)2} en compostos de fórmula [Pt2(m-S)2L4]
18 de febrer 2004 _ _
3 de març 2004 Gregori Ujaque "Energies B3LYP. Son sempre fiables"
2 d'abril 2004 Prof. J.L. Rivail
UHP-Nancy (France)
"Liquid state quantum chemistry"
14 d'abril 2004 Ramon Crehuet
CSIC Institut d'Investigacions Quimiques i Ambientals de Barcelona
"Camins de reacció. Dissenyant carreteres en paisatges d'energia potencial"
28 d'abril 2004 Mariona Sodupe "Radicals cations.
Sovint sistemes difícils pels mètodes DFT"
30 d'abril 2004 Xavier Prat Resina Tesi doctoral:
"Study of the reaction mechanism in Mandelate Racemase enzyme: reaction path and dynamical sampling approaches"
12 de maig 2004 Raquel Rios "DFT conceptual"
8 de juny 2004 Francesca Illas
Universitat de Barcelona i CeRQT
El què els mètodes teòrics actuals poden dir sobre l'acoblament magnètic en molècules i sòlids
18 de juny 2004 Nicole Doelker "Tesi doctoral:
Structure and reactivity of cobalamins, a theoretical study."
21 de juny 2004 Lluis Blancafort
Universitat de Girona
"Superfícies potencials per a processos no adiabàtics. Fotoquímica i ET"