Informació sobre els seminaris de Química Teòrica
Temporada 2002/2003

Data

Conferenciant

Títol

22 gener 2003, 12h. Xavier Prat "Del què dona de si un programa com el Charmm"
29 gener 2003 Laia Torres Tesi doctoral!! "Desenvolupament de Mètodes Estàtics i
Dinàmics per a la Caracterització de la Funció d'Ona
Nuclear. Aplicació a l'Estudi de l'Estructura, Constants
d'Equilibri i la Dinàmica de Sistemes Químics"
5 febrer 2003 Oriol Vendrell "Perl: de Sherlock Holmes a SuperGlue"
12 febrer 2003 Alain Allouche "Quantum aspects of hydrogen - graphite interactions"
19 febrer 2003 Ruben Mas "[Pt2 (m-S)2 (dppp)2] com a metal.lolligand: Acords i desacords entre càlcul i poiata"
26 febrer 2003 Nicole Dolker "Broken Symmetry: alineando los electrones"
4 març 2003 Víctor Guallar
(Columbia University, New York)
"Química en el centre actiu. La importància de l'entorn enzimàtic"
12 març 2003 Esteban Urriolabeitia
(Instituto de Ciencia de Materiales de Aragon, Universidad de Zaragoza)
"Interacciones debiles como fuente de fuertes preferencias conformacionales en iluros estabilizados"
19 març 2003 Zorka Smedarchina
(Steacie Institute for Molecular Sciences, National Research Council of Canada, Ottawa)
"Proton tunneling in enzymatic catalysis"
26 març 2003 Adrià Gil "Tesina: Incidència de la ionització en el trencament dels enllaços A-H en espècies AHn: Desprotonació, deshidrogenació i formació de complexos d'hidrogen molecular
2 abril 2003 Josep Maria Lluch "El perill de considerar obvi allò que no ho és (o pensar una mica no fa mal):
A voltes amb la teoria de l'estat de transició"
10 abril 2003 Agustí Lledós "Trencament de l'enllaç H-H: addició oxidativa i ruptura heterolítica"
30 abril 2003 Albert Rimola "Models continus de solvatació"
7 maig 2003 Xavier Giménez
(Universitat de Barcelona)
"Càlcul de constants cinètiques de velocitat: a la recerca del Sant Algorisme"
14 maig 2003 Ivelina Georgieva
(Institute of General and Inorganic Chemistry Bulgarian Academy of Sciences)
"Structure of glyoxilic acid oxime and coordination ability to Cu(II)"
21 maig 2003 Àngels González "Remenant el traster de la Teoria Variacional de l'Estat de Transició"
30 maig 2003 Jean-Didier Maréchal Tesi doctoral!!
"Estudio del mecanismo cooperativo de la hemoglobina por métodos de mecánica cuántica y de mecánica cuántica/mecánica molecular"
4 juny 2003 Miquel Costas
(Universitat de Girona)
"Models estructurals i funcionals d'oxigenases de ferro de tipus no hemo"
11 juny 2003 Mireia Garcia "Efecte quàntic de túnel en reaccions catalitzades per enzims"
18 juny 2003 Miquel Moreno "Els mètodes de punts en química teòrica o com es veu el món a través de forats"
25 juny 2003 - -

Pendents de re-ocupar: Xavier Asensio, Gregori Ujaque, Maria Besora, Marc Noguera, Ismael Tejero, Olivier Maresca, Eduard Puig, David Balcells, Núria Gonzàlez, Ona Illa i Ricard Casadesus