Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola del Vallés
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Krahn
Així veu el dibuixant Krahn la nostra tasca
(dibuix gentilesa de F. Krahn (1935-2010), Juny 1997)
Unitat de Química Física
Departament de Química
Edifici Cn.
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola
Tel. Departament: +34 93-581.1997
Fax Departament: +34 93-581.2477
Última actualització: 28/07/2015